پیچک ( رها اعتمادی)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- اگه می بینی می ترسم(رها اعتمادی)
- میگن اینجا جای من نیست (رها اعتمادی)
- بیا آغوشتو وا کن(رها اعتمادی)
- تو رو کجا گُمت کردم (رها اعتمادی)
- من همون ایرانم( رها اعتمادی)
- بمون نجاتمون بده (رها اعتمادی)
- اگه تو پستوى تنهايى ِ شب (رها اعتمادی)
- رو به این حصار تردید و سکوت(رها اعتمادی)
- سوارى ام ، سوار ِ باد(رها اعتمادی)
- از همون لجظه شروع شد (رها اعتمادی)
- همیشه ، همیشه خواستم(رها اعتمادی)
- تو به این معصومی تشنه لب ارومی( رها اعتمادی)
- منو از من نرنجونم از این دنیا نترسونم(رها اعتمادی)
- هفت سین خالی از یه سین دیوان حافظ تو بغل(رها اعتمادی)
صفحه قبل 1 صفحه بعد